O MNIE

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2013 roku należę do samorządu radców prawnych, jako członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam jeszcze w czasie studiów pracując w Studenckiej Uniwersyteckiej Poradni Prawnej oraz pełniąc funkcję kuratora społecznego. Dalsze kroki w zawodowej karierze podejmowałam poprzez współpracę z największymi Trójmiejskimi kancelariami. W toku swojej kariery zawodowej świadczyłam usługi dla spółek energetycznych z Grupy Energa oraz spółek inwestycyjnych RWS Investment Group. Wśród moich Klientów znaleźć można także podmioty sektora publicznego, branży budowlanej czy nowych technologii. W toku swojej pracy zawodowej obsługiwałam także osoby fizyczne rozpoczynające działalność w ramach jednoosobowych działalności gospodarczych.

Po latach doświadczeń w różnych dziedzinach prawa, szczególne bliskie stały się mi projekty z łączące branże nowych technologii, w tym innowacyjnych rozwiązań budowlanych i zamówienia publicznych. Z radością obsługuję również tematy branży IT i GameDev.

Jestem prawnikiem z biznesowym zacięciem. Kieruję się zasadą, że praca prawnika to coś więcej niż bieżące rozwiązywanie problemów prawnych. Wspieram swoich Klientów w możliwie najszerszy sposób, by doprowadzić ich do maksymalizacji zysku i rozwoju ich działalności.

Biegle władam językiem angielskim, w tym prawniczym oraz biznesowym.

USŁUGI

Każda usługa wyceniana jest indywidualnie w zależności od stopnia złożoności problemu, którego dotyczy.

Wspieranie przedsiębiorców w prowadzeniu biznesu

Kompleksowe wsparcie prawne przy zakładaniu działalności gospodarczej i rejestracji spółek prawa handlowego. Doradzanie i sporządzanie regulacji wewnętrznych, dokumentów korporacyjnych (umów/statutów, uchwał, zarządzeń, regulaminów).

Wsparcie procesów inwestycyjnych

Przeprowadzanie badania due diligence nieruchomości, spółek, aktywów trwałych w obszarze prawnym. Reprezentowanie Klientów w negocjacjach z kontrahentami. Przygotowywanie i opiniowanie tekstów umów inwestycyjnych oraz M&A.

Obsługa procesów sądowych i administracyjnych

Przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu zwykłym, uproszczonym, upominawczym i nakazowym. Przygotowywanie strategii procesowych. Zastępstwo procesowe, w tym przed Sądem Najwyższym.

Wsparcie spółek energetycznych

Świadczenie usług prawnych dla Klientów prowadzących działalność energetyczną, w tym w szczególności produkujących energię z odnawialnych źródeł energii - także prosumentów. Dostosowywanie Klientów do zmian w przepisach.

Dochodzenie należności

Kompleksowe wsparcie procesów windykacji należności, z różnych tytułów. Prowadzenie procesów o zapłatę poczynając od skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty, przez reprezentację w toku procesu sądowego i egzekucję komorniczą.

Zamówienia publiczne

Kancelaria doradza Zamawiającym w procesach zamówień publicznych, w tym w szczególności obejmujących zamówienia z zakresu nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań. Usługi obejmują kompleksową obsługę procesu zakupowego.

BLOG

Zabezpiecz się! – czyli walka z zatorami płatniczymi

Problem zatorów płatniczych dotyczy nie tylko dużych przedsiębiorców, ale przede wszystkim małe firmy, w tym jednoosobowe działalności gospodarcze. Trudne długi to zmora wielu firm. Mimo teoretycznie dobrej sytuacji w gospodarce wiele przedsiębiorstw boryka się z widmem upadku wynikającym z braku...

Read More

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nadchodzą zmiany w zamówieniach publicznych! Czy sektor zamówień publicznych faktycznie otworzy się na małe i średnie przedsiębiorstwa? 14 października Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z założeniami, nowa regulacja ma wyeliminować...

Read More

Frankowicze „wygrali” – niektóre umowy kredytowe...

3 października bieżącego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie skutków zamieszczenia w umowach o kredyt hipoteczny indeksowany do franka szwajcarskiego niedozwolonych postanowień umownych – tzw. klauzul abuzywnych (zob. Dziubak vs Raiffeisen, sygnatura C-260/18).

Read More